Aktuální termíny:
27.11.2016 Přeštice

Kontakt:
tel.: 731 433 114
e-mail: rodinnekonstelace@seznam.cz

Přihlášení na seminář nejlépe pomocí SMS nebo na e-mailovou adresu. Platba na místě, pokud není uvedeno u konkrétního semináře jinak.

Rodinné konstelace jako technika

Jedná se o prožitkovou, nejčastěji skupinovou techniku, která pomáhá zviditelnit dynamiku v rodinném systému. Rodinné konstelace nám mohou pomoci:

 • Vyřešit vztahové problémy
 • Nalézt sama sebe
 • Udělat si náhled na situaci
 • Vyrovnat se s odchodem blízkého člověka (úmrtí, rozchod s partnerem)
 • Mužům najít „muže v sobě“ a ženám „ženu v sobě“
 • Porozumět jednání druhých
 • Vidět jak fungují pravidla a zákonitosti v rodinném systému
 • Poděkovat za to, co jsme dostali
 • Přijmout život takový, jaký je

Mimořádné události v rodinném systému

 • Předčasná úmrtí (malé děti, mladí lidé do cca 40 let)
 • Psychická onemocnění
 • Těžká fyzická onemocnění, dlouhodobé nemoci, úrazy
 • Těžký osud (válečné a poválečné události, koncentrační tábor, bída…)
 • Emigrace
 • Uzavření se před životem (klášter, vězení, psychiatrická klinika)
 • Černé ovce rodiny (nemluví se o nich nebo se o nich mluví špatně)
 • Majetkové křivdy
 • Nenarozené děti - potraty